Thông Tin CB-GV


                                              PHÒNG GD-ĐT THỊ XàĐÔNG TRIỀU

                                                 TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY    

              DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN  TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

 

 

STT

            HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

   CHỨC VỤ

     TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

 Nguyễn Thị Thu Thủy

1969

1990

   HT

ĐH Toán

0936928363

2

 

 

 

  

 

 

3

 Nguyễn Thị Thành

1965

1985

  GV

CĐ Toán

01228293290

4

Ngô Thị Thanh Thủy
 

1995

2016

  GV

CĐ Toán

 

5

 Nguyễn Thị Thu Hà

1984

2005

  GV

ĐH Ngữ Văn

0936848023

6

 Nguyễn Thị Thía

1970

1996

  GV

CĐ Thể dục

01642829686

7

 Nguyễn Thế Hoan

1975

1999

  GV

CĐ Anh văn

0977354011

8

 Đỗ Thị Tuyết Lan

1972

1992

  GV

ĐH GDCD

01224214946

9

 Nguyễn Thị Lan

1973

1994

  GV

ĐH Ngữ Văn

01669305750

10

 Nguyễn Thị Thương

1980

2002

  GV

CĐ Mỹ Thuật

0985835332

11

 Hoàng Thị Lan Hương

1977

1998

  GV

ĐH Anh văn

01276298998

12

 Nguyễn Thị Tuyết Mai

1980

2002

  GV

CĐ Ngữ văn

0932253017

13

 Phạm Thị Tuyết Ngọc

1975

1996

  GV

ĐH Ngữ Văn

0984222667

14

 Nguyễn Thị Hiển

1976

1996

  GV

CĐ Lý-Sinh

01683707899

15

 Lê Thị Phượng

1973

1995

  GV

ĐH Ngữ Văn

0936540612

16

Nguyễn T.Huyền Lương

1985

 

  GV

CĐSinh TD

0986589097

17

Trịnh Thị Nhẫn 1985 2018 KT ĐH  
18 Lê Thị Ngân 1985 2012 Hành chính TC 0394785421

19

Ngô Thị Thu Chang

 

 

      NV         Thư viện

   

 

20 

 Nguyễn Thị Thanh

1984

2012

GV

    ĐH Toán

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu