THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 28/01/2013


Phòng GD và ĐT huyện Đông Triều

Trường THCS Hồng Thái Tây

          THỜI KHÓA BIỂU 

                HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 - 2013

                                   THỰC HIỆN TỪ NGÀY 28/01/2013

 

 

Chú ý: 

+ NGLL: Dạy tuần 1,3 của tháng

+ GDHN: Dạy 1 tiết/ 1lớp/1 tháng: tuần 2:9D1; Tuần 4: 9D2; Chiều thứ 5: Tiết 2- 9D3- Đ/c Mai(Tuần 2)