Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

BÀI TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN


                                BÀI TUYÊN TRUYỀN

 HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN

 

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia.

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn chủ đề hưởng ứng Chiến dịch năm 2017, với chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững".

Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2017 nhằm  phổ biến, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Tuyên truyền rộng rãi về tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, các tác hại của sự thay đổi khí hậu với đời sống, sự phát triển của con người và các loài sinh vật, trách nhiệm và đóng góp chung làm cho thế giới sạch hơn bằng hành động thiết thực. Đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường, phát huy phong trào bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

Chiến dịch nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, an ninh xã hội và hài hòa thiên nhiên.  Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần thực hiện các tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới.  Thông qua phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường" đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của môi trường sống và nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

Hưởng ứng "Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn" năm2017, với chủ đề hưởng ứng "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững" mỗi chúng ta cần góp phần nhỏ bé của mình trong vấn đề bảo vệ môi trường sống, giữ vệ sinh sạch sẽ tại gia đình, làng xã, trường học. Tất cả vì một môi trường XANH - SẠCH - ĐẸP- KHÔNG CÓ RÁC THẢI. Tất cả học sinh nhà trường cùng hưởng ứng"Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2017 bằng hành động cụ thể thiết thực ngay lúc này: Nhặt rác, Thu gom rác và bỏ rác đúng nơi quy định.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu